Stappenplan

Stap 1: Woningopname
Allereerst vindt een bezoek op locatie plaats waarbij de kenmerken en bijzonderheden van de woonruimte genoteerd worden. Op basis van deze informatie wordt, in overleg met u en conform de geldende regels, een reële en marktconforme huurprijs vastgesteld. Tot slot maken wij een professionele fotoreportage en een gedetailleerde omschrijving van de woning.

Stap 2: Promotie
De woonruimte wordt online aangeboden op onze website en op diverse nationale en internationale verhuursites. Verder verspreiden wij de woonruimte via social media en bieden wij de woning binnen ons netwerk aan. Op deze manier bereiken wij een grote groep potentiële kandidaat huurders.

Stap 3: Match
Wij gaan voor u actief op zoek naar een geschikte kandidaat huurder. Zodra wij een geschikte kandidaat vinden, wordt samen met u bepaald of deze kandidaat voldoet aan uw wensen. Tevens informeren wij de kandidaat huurder over de voorwaarden en condities m.b.t. het huren van de woonruimte. Bent u het met ons eens? Dan wordt er een bezichtiging ingepland.

Stap 4: Bezichtiging
Geeft de kandidaat huurder aan de woonruimte te willen huren? Dan moet dit schriftelijk kenbaar worden gemaakt. De kandidaat huurder dient ook de vereiste documentatie aan te leveren. Deze documenten worden door ons uitvoerig gescreend en gecontroleerd op validiteit.

Stap 5: Voorstellen kandidaat huurder
Wij bespreken met u het voorstel en het profiel van de kandidaat huurder. Als u tevreden bent met het voorstel en het profiel van de kandidaat huurder dan is er mondelinge overeenkomst.


Als het voorstel afwijkt van de gewenste voorwaarden en condities plaatsen wij, in overleg met u, al dan niet een tegenvoorstel. Wij hebben een adviserende rol en bemiddelen tussen beide partijen. Echter benadrukken wij graag dat de uiteindelijke beslissing altijd bij u ligt. Zodra sprake is van een mondelinge overeenkomst vragen wij de huurder een intentieverklaring te ondertekenen. Als deze ondertekend is stellen wij de huurovereenkomst op.

Stap 6: Huurovereenkomst
De huurovereenkomst wordt eerst ter goedkeuring aan u voorgelegd. Bij akkoord wordt de huurovereenkomst aangeboden aan de huurder. Als ook de huurder akkoord is, vindt ondertekening plaats. Na ondertekening wordt er een afspraak gemaakt voor de check-in.

Stap 7: Oplevering
De check-in vindt alleen plaats wanneer de huurder aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Bij de check-in maken wij een uitgebreid inspectierapport en fotoreportage. Bij een gemeubileerde verhuur adviseren wij een inventarislijst te gebruiken. De huurder en de verhuurder dienen het inspectierapport en de eventuele inventarislijst te ondertekenen. Bij de check-out nemen wij het inspectierapport, de foto's en een eventuele inventarislijst mee om te kunnen beoordelen of de woning in de juiste staat is opgeleverd. Als de woonruimte niet naar behoren is opgeleverd, wordt de huurder in staat gesteld dit zelf te herstellen. Indien de huurder, ongeacht de reden, niet aan deze eis voldoet gaan wij over tot verplichte verhaling van de kosten op de huurder. Bij schade, welke toe te rekenen is aan de huurder, wordt de borg (deels) ingehouden. Bij een correcte oplevering ontvangt de huurder de volledige borg retour.

Stap 8: Het vervolg
Zodra de huur is opgezegd starten wij, in overleg met u, met het vinden van een nieuwe huurder.

Copyright IdealEstate - Amsterdam © 2013 - Algemene voorwaarden - Disclaimer