Disclaimer

Bij het samenstellen van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Echter, voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kan IdealEstate Rental Consultancy op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen/updates
IdealEstate Rental Consultancy behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.

Externe links
De website van IdealEstate Rental Consultancy bevat mogelijk een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze website. IdealEstate Rental Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website.

Copyright
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan IdealEstate Rental Consultancy.
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming van IdealEstate Rental Consultancy, de op deze website getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te 'reverse engineeren', te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren.

Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand door IdealEstate Rental Consultancy schriftelijke toestemming is verleend.
Copyright IdealEstate - Amsterdam © 2013 - Algemene voorwaarden - Disclaimer